About

Rumah Ilmu dirancang sebagai wadah untuk menyalurkan perkembangan-perkembangan ilmu yang tepat guna sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh kita semua.

Advertisements